Tehnologija

U Poliklinici Galeković pacijentima želimo pružiti vrhunsku stomatološku uslugu. Zato izrazitu pažnju pridajemo ulaganju u kvalitetnu i najmodernu opremu i tehnologiju. U sklopu Poliklinike nalaze se dvije moderno uređene dentalne ordinacije, suvremeni dentalni laboratorij, operacijska sala za kompleksnije oralno-kirurške zahvate i ugradnju zubnih implantata, te najmoderniji digitalni 3D RVG laboratorij za snimanje zubi, čeljusti, zglobova i sinusa.