Ozon je plin, ki ga v medicini uporabljajo zadnjih sto let.

Ima izrazito antiseptični učinek in pospešuje regeneracijo in celjenje.

Uporaba ozona v dentalni medicini

Odnedavna se ozon uporablja tudi v dentalni medicini.  Zanimiv je zaradi večstranskih učinkov in potencialno širokega področja uporabe.

Ozon se v dentalni medicini uporablja pri:

  1. Terapiji kariesa
  2. Endodontski terapiji
  3. Terapiji parodontnih bolezni
  4. Terapiji perimplantititisa
  5. Terapiji ran po kirurških posegih
  6. Pri terapiji infekcije sluznice