Marko Galeković, dr.dent.med.

Rojen je 2.3.1986 v Varaždinu. Osnovno šolo je obiskoval v rodnem mestu Vinici in končal leta 2000 z odličnim uspehom, vseh osem razredov, s povprečno oceno 5,0. To leto se je vpisal na Nadškofijsko klasično gimanizijo v Zagrebu ter končal leta 2004 z odličnim uspehom, s povprečno oceno 5,0 vsa štiri leta, zaradi česa je bil oproščen maturitetnega izpita. Leta 2004 se je vpisal na Stomatološko fakulteto Univerze v Zagrebu, na kateri je diplomiral z odličnim uspehom decembra 2009 iz področja stomatološke protetike, med 10. najboljšimi študenti in to kot najmlajši.

Januarja 2010 je začel s pripravništvom, ki ga je v tem letu tudi uspešno dokončal. Splošni del pripravništva je opravil v Stomatološki polikliniki Galeković, specialistični del pa v Zagrebu, Varaždinu in Čakovcu.

Po opravljenem pripravništvu, je v začetku leta 2011 naredil strokovni izpit pri Ministrstvu zdravja v Zagrebu in pridobil licenco za samostojno delo.

Zaposlil se je v Stomatološki polikliniki Galeković kot voditelj dentalnih ordinacij in voditelj strokovnega tima ter solastnik poliklinike.

Dr.Galeković že od 3. letnika na fakulteti, med zimskimi in poletnimi počitnicami, volontira na Stomatološki polikliniki Galeković tako, da je za časa študiranja in pripravništva pridobil potrebno teoretično in praktično znanje iz vseh področij dentalne medicine, posebno iz področja protetike, implantoprotetike, oralne kirurgije in implantologije.

Redno se strokovno izobražuje doma in v tujini. Sodeluje na številnih praktičnih in teoretičnih tečajih in kongresih.