Ankyloss implantati

Na trgu so že 30 let in so v tem času obdržali svojo originalno obliko, ki se izkazala za več kot uspešno.

Posebnost Ankylos vsatkov je v tem, da so prvi vpeljali notranje povezovanje vsadka in abutmenta in na ta način dosegli maksimalno stabilnost med vsadkom in nadgradnjo. Pomembno je poudariti, kar pa so raziskovanja potrdila, da je pri teh implantatih rob premajhen za prehod bakterij.

Poleg tega močna spojitev implantanta in nadgradnje vpliva na stabilnost in trajnost izdelka, glede na to, da vemo, da je ravno premikanje nadgradnje eden glavnih razlogov za propadanje implantanta.

  • Ko govorimo o zunanji površini vsadka, je njena vloga zelo pomembna pri osteointegraciji (zaraščanju implantata s kostjo) implantat. Klinično je potrjeno, da imajo Ankylos implantati specifično površino, ki aktivira celice in jih spodbuja k rasti.
  • Pri tej vrsti implantata lahko potrdimo, da je brezzobost najmanjši problem in da po 30 letih uspešne tradicije ni potrebno skrbeti za kvaliteto in trajnost dela.

GC implantati

GC-templant sistem združuje spoznanje uspešne implantologije v zadnjih 20 letih in vsebuje najpomembnejše dejavnike za uspešno uporabo v praksi.

Pacienti se vse bolj pogosto odločajo za implantate, ampak niso vedno zmožni plačati zanesljivo implantološko rešitev. Nižje cene implantatov olajšajo pacientom odločitev za implantološko rešitev, ki presega minimalno ponudbo. GC implantati so dolgoročna rešitev  za zadovoljne paciente, ki želijo zanesljivo implantološko rešitev za ugodno ceno.