Poliklinika Galeković je osnovana 1993. godine kao ustanova koja se bavi dentalnom medicinom širokog opsega, te kontinuiranim usavršavanjem svih grana dentalne medicine.

Obitelj Galeković

Polikliniku Galeković utemeljio je dr. Stjepan Galeković kao prvu privatnu dentalnu ustanovu u Hrvatskoj koja objedinjava opću i specijalističku dentalnu medicinu. Dugogodišnjim radom u Sloveniji i Hrvatskoj kao dentalni tehničar i doktor dentalne medicine, pažljivim, brižnim i nadasve stručnim odnosom prema pacijentima, pronio je ugled poliklinike ne samo u Hrvatskoj, nego i u okolnim europskim zemljama. Bio je jedan od začetnika dentalne implantologije u Hrvatskoj. Za sav svoj klinički rad u dentalnoj struci svjedoče brojne diplome, priznanja i certifikati koje je stekao u Hrvatskoj i u svijetu.

Danas polikliniku Galeković vode njegovi sinovi Josip kao dentalni tehničar i direktor ustanove, Marko kao doktor dentalne medicine i supruga Jelena kao dentalna asistentica.

Marko Galekovićdr.dent.med.

Josip Galekovićdirektor, dent.teh.

Naš tim

Zbog kvalitetnih, vremenski brzih i financijski povoljnih radova, te zbog velikog broja pacijenata, poliklinika zapošljava još druge doktore dentalne medicine, oralnog kirurga, ortodonta te dentalne tehničare.

Cijeli stručni tim redovito odlazi na stručne tečajeve i seminare za što svjedoče brojni, kvalitetni radovi, certifikati i zadovoljni pacijenti. Dugotrajna garancija za naše usluge obvezuje nas da svojim pacijentima pružimo trajnu i uspješnu dentalnu terapiju jer znamo da je zadovoljan pacijent naša najbolja reklama.

Zašto odabrati nas

Ova zdravstvena ustanova objedinjuje znanje iz svih dentalnih grana s posebnim naglaskom na dentalnoj protetici, dentalnoj implantologiji i estetskoj stomatologiji. Od 2007. do 2009. godine izvršena je dogradnja i rekonstrukcija Poliklinike Galeković tako da se sada nalazi u punom estetskom i tehnološkom sjaju.

U sklopu poliklinike nalazi se sedam moderno uređenih dentalnih ordinacija, suvremeni dentalni laboratorij, operacijska dvorana za kompleksnije oralno-kirurške zahvate i ugradnju zubnih implantata, te najmoderniji digitalni 3D RVG laboratorij za snimanje zubi, čeljusti, zglobova i sinusa.

Uz to, Poliklinika Galeković nudi mogućnost noćenja u dva moderno uređena apartmana koji su u cijeni usluge.