Danas polikliniku Galeković vode njegovi sinovi Josip kao dentalni tehničar i direktor ustanove, Marko kao doktor dentalne medicine i supruga Jelena kao dentalna asistentica.

Zbog kvalitetnih, vremenski brzih i financijski povoljnih radova, te zbog velikog broja pacijenata, poliklinika zapošljava još druge doktore dentalne medicine, oralnog kirurga, ortodonta te dentalne tehničare. Cijeli stručni tim redovito odlazi na stručne tečajeve i seminare za što svjedoče brojni, kvalitetni radovi, certifikati i zadovoljni pacijenti. Dugotrajna garancija za naše usluge obvezuje nas da svojim pacijentima pružimo trajnu i uspješnu dentalnu terapiju jer znamo da je zadovoljan pacijent naša najbolja reklama.

Vlasnici Poliklinike

Josip Galekovićdent.teh.

Marko Galekovićdr.dent.teh.

Jelena Galekovićdipl.ms.

Doktori dentalne medicine

Marko Galekovićdr.dent.teh.

Marijana Golubić Bodonjidr.med.dent.

Gordana Kolačkodr.med.dent.

Valerija Imamovićdr.med.dent.

Ivana Vitezdr.med.dent.

Dentalni tehničari

Josip Galekovićdent.teh.

Marijana Golubić Bodonjidr.med.dent.

Gordana Kolačkodr.med.dent.

Valerija Imamovićdr.med.dent.

Ivana Vitezdr.med.dent.

Dentalni asistenti

Jelena Galekovićdent. asistent

Marijana Golubić Bodonjidr.med.dent.

Gordana Kolačkodr.med.dent.

Valerija Imamovićdr.med.dent.

Ivana Vitezdr.med.dent.