Marko Galeković, dr.dent.med.

Rođen je 02.03.1986. godine u Varaždinu. Osnovnu školu je pohađao u rodnoj Vinici i završio je 2000. Godine sa odličnim uspjehom u svih osam razreda i to s prosjekom ocjena od 5.0. Iste godine upisuje Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju završava 2004. Godine s odličnim uspjehom od 5.0. u sva četiri razreda i biva oslobođen polaganja mature. Te godine je upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao s odličnim uspjehom u prosincu 2009. godine Iz područja stomatološke protetike među 10 najboljih studenata i to kao najmlađi.

U siječnju 2010. Godine dobiva pripravnički staž kojeg tokom godine i uspješno odrađuje. Opći dio pripravničkog staža obavlja u Stomatološkoj poliklinici Galeković, a specijalistički dio obavlja u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu. Nakon obavljenog pripravničkog staža, početkom 2011. Godine polaže stručni ispit na Ministarstvu zdravstva u Zagrebu, te dobiva licencu za samostalni rad. 

Nakon toga, zapošljava se u Stomatološkoj poliklinici Galeković kao voditelj dentalnih ordinacija i stručnog tima stomatologa, te kao suvlasnik poliklinike.

Već od 3. Godine fakulteta tokom zimskih i ljetnih praznika volontira u Stomatološkoj poliklinici Galeković, tako da tokom fakulteta i pripravničkog staža stječe svo potrebno teoretsko i praktično znanje iz svih područja dentalne medicine, a posebno iz područja protetike, implantoprotetike, oralne kirurgije i implantologije. 

Nastavlja se redovito stručno usavršavati u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje na brojnim praktičnim i teoretskim tečajevima i kongresima.