Konzervativna stomatologija je grana dentalne medicine, koja se bavi uklanjanjem i liječenjem karijesa, te izradom estetskih ispuna i drugih estetskih elemenata kao što su inlay, onlay, overlay nadomjesci.

Ispuni ili plombe su kompozitni materijali koje koristimo za zatvaranje oštećenja nastalog na zubnoj caklini uslijed pojave karijesa ili propadanja zuba. U modernoj stomatologiji plombe se rade od svijetlosno polimerizirajućih materijala (kompozita) koji su kvalitetniji, dugotrajniji i manje štetni od zastarjelih amalgamskih ispuna te imaju neusporedivo veću estetsku vrijednost.

Inlay i onlay nadomjesci vrlo su slični plombama. Glavna razlika je što ih izrađujemo u zubotehničkom laboratoriju prema otisku prepariranog zuba. Izrađeni su od kompozitnih materijala i potpune keramike.