EU projekti

Naziv projekta : Optimizacija poslovnih procesa i digitalizacija proizvodnog procesa uvođenjem  IKT rješenja u dentalnoj medicini

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)   te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. 

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.03.0260.

Kratki opis projekta: Projektom je planirana nabava opreme visoke tehnologije te uvođenje suvremenih IKT rješenja u dentalnoj medicini, čime će se postići optimizacija poslovnih procesa i digitalizacija proizvodnog procesa uvođenjem suvremenih IKT tehnologija u dentalnoj medicini i povećanje produktivnosti. Nove tehnologije omogućit će povećanje kvalitete gotovih proizvoda, obradu novih materijala, izradu novih proizvoda te pružanje nove palete usluga pacijentima. Uvođenjem novih tehnologija Poliklinika će povećati svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

Ciljevi projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti proizvodnje u dentalnom laboratoriju  uvođenjem suvremenih IKT tehnologija u dentalnoj medicini i informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima. Pacijentima će se omogućiti vrhunski proizvod i usluga temeljena na suvremenim IKT tehnologijama, omogućiti nova zapošljavanja te rast i daljni razvoj Poliklinike te poboljšati konkurentnost Poliklinike na domaćem i inozemnom tržištu. 

Rezultati projekta: Nabavljen i implementiran novi CAD/CAM sustav, intraoralni skener i  informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima. Povećana produktivnost i profitabilnost poslovanja, povećanje prihoda od prodaje te smanjenje troškova proizvodnje. Otvorena su nova radna mjesta, povećana produktivnost poslovanja i povećani prihodi od prodaje, te samostalno dizajniranje dentalnih nadomjestaka te računalno upravljana obrada u različitim materijalima.

Ukupna vrijednost projekta: 727.633,87 HRK
EU sufinanciranje projekta:   654.870,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09.12.2016. – 09.12.2017.

Kontakt osoba za više informacija: Jelena Galeković, voditelj marketinga; poliklinika.galekovic@gmail.com
 

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Naziv projekta : Proširenje proizvodno uslužnih kapaciteta izgradnjom i opremanjem dentalnog laboratorija

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP”  te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. 

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.01.0061.

Kratak opis projekta: Svrha projekta je izgradnja dentalnog laboratorija i rekonstrukcija postojeće zgrade poliklinike, nabava opreme visokog tehnološkog standarda i implementacija novih tehnologija u proizvodnji, zaokruživanje procesa opremanjem ortodontske ordinacije i edukacija djelatnika, kako bi se osigurali uvjeti za povećanje kapaciteta i učinkovitosti u proizvodnji i pružanju usluga što će omogućiti bolju konkurentnost na domaćem i inozemnim tržištima.

Ciljevi projekta: Kroz mjere izgradnje i nabave nove opreme povećati će se operativnost, preciznost i produktivnost poslovanja te ubrzati plasman na tržište, što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje u zemlji i inozemstvu. Cilj uvođenja novih tehnologija i opreme je efikasnije poslovanje, smanjenje troškova, kvalitetniji proizvodi i usluge, povećanje zadovoljstva korisnika-pacijenta uslugama i povećanje profitabilnosti Poliklinike. Cilj izgradnje proizvodnih pogona dentalnog laboratorija je stvaranje pretpostavki za povećanje kapaciteta u proizvodnji i stomatološkog odjela.
Ovim ulaganjem koristi će imati i šira i uža društvena zajednica, dobavljači i pacijenti, te ukupno stanovništvo područja putem dostupnosti usluga i cijena.

Rezultati projekta: Izgrađen novi dentalni laboratorij, nabavljena i implementirana oprema novih tehnologija te izvršena edukacija djelatnika za rad na novoj opremi.

Mjerljivi pokazatelji projekta su: 
1.Povećani prihod od prodaje 74% 
2.Povećani prihod od izvoza 2.664.512,00 kn 
3.Neto otvorena radna mjesta 5 
4.Povećanje produktivnosti za 34%


Ukupna vrijednost projekta: 4.581.534,41 HRK
EU sufinanciranje projekta:  1.549.641,94 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9. travnja 2016. do 9. travnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Jelena Galeković, voditelj marketinga; poliklinika.galekovic@gmail.com

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Naziv projekta: Kompetentnost i razvoj MSP ( Ref. oznaka: KK.03.2.1.05.)

Kratki opis nabave: Nabava  opreme i inventara za dentalni laboratorij i ordinaciju

Popratna dokumentacija: