Način čišćenja i širenja korijenskih kanala u kojem se osim ručnih instrumenata koriste strojni instrumenti za obradu kanala, naziva se i strojna endodoncija.

Cilj je proširiti korijenski kanal, ukloniti ostatke pulpe i bakterijama inficirani dio dentinskog zida korijenskog kanala. Strojnim je instrumentima obrada korijenskih kanala brža, efikasnija i temeljitija od ručne obrade, a time i puno ugodnija za pacijenta.

U Poliklinici Galeković koristimo tehniku strojne endodoncije Endo-EZE.

Ova je tehnika:

  • sigurna 
  • temeljita 
  • minimalnoinvazivna 
  • ugodna